Korean J Anesthesiol Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Ashwini S 1 Mi Ae Shur 2
Hae Kyung Sa 2 Tae Og Si 1
Hee Soon Sa 2 Khalid Maudood Siddiqui 1
Hee Sun Sa 1 Hanafi Bin Sidik 1
Gye Jeol Sa 1 Heung Lak Sim 1
Golnar Sabetian 1 Jae Chul Sim 2
Farhad Safari 2 Ji Yeon Sim 35
Saziye Sahin 1 Jin Cheol Sim 2
Ayhan ┼×ahin 1 Jiyeon Sim 3
Vandana Saith 2 Kyu Ho Sim 2
Sachiyo Sakamoto 1 Min Seong Sim 1
Tasuku Sakamoto 1 Sung Eun Sim 4
Koji Sakata 1 Woo Seog Sim 9
Jun Sakong 1 Woo Seok Sim 11
Eman Ramadan Salama 1 Young Deok Sim 2
Alireza Salimi 2 Hyunyee Sim 2
Yasser M. Samhan 2 Jae Hwan Sim 3
Sumanth Samson 1 Jee-Suk Sim 1
Fuat Saner 1 Jeesuk Sim 3
Bo Hyun Sang 3 Ji Yeon Sim 3
Bo-Hyun Sang 1 Ji-Yeon Sim 6
Masami Sato 2 Jiyeon Sim 3
Shigehito Sato 1 Jun-Bo Sim 1
Maiko Satomoto 5 Ki Choon Sim 1
Fabio Sbaraglia 1 Kyeung Sin Sim 1
Danielle Teresa Scharpf 1 Sung-Eun Sim 3
Eric S. Schwenk 1 Woo Seog Sim 4
Marco Scorzoni 1 Woo-Seog Sim 1
Kwang Suk Se 1 Woo-Seok Sim 2
Suresh Seelam 1 Yeo Hae Sim 1
Satya Narayan Seervi 1 Marina Simeoforidou 2
Ahmet Sen 1 Dong Yeup Sin 1
Bo Byoung Seo 1 Jin Woo Sin 1
Bo Seong Seo 2 Jung Soon Sin 1
Bong Ho Seo 1 Won Ho Sin 2
Bong Soo Seo 2 Sang-Min Sin 2
Byung Tae Seo 2 Yeong Hun Sin 2
Chang Min Seo 1 Geeta Singariya 1
Chu Hwan Seo 2 Ivesh Singh 1
Da Mi Seo 2 Neha Singh 2
Dong Hyeok Seo 1 Praneet Singh 1
Dong Hyuk Seo 1 Shweta A Singh 1
Eun Jung Seo 1 Vijendra Pal Singh 1
Gwon Ho Seo 1 Ajay Singh 1
Heon Man Seo 2 Shalendra Singh 1
Hwan Joo Seo 1 Suresh Kumar Singhal 1
Hyung Seok Seo 4 S K Singhal 1
Il Sook Seo 10 Sanjay Sinha 1
Jae Oan Seo 2 Yoo Sik Sinn 1
Jae Won Seo 1 Jung Ju Sir 1
Jeong Hwa Seo 3 Ali Sizlan 1
Jeong Hwan Seo 2 Robert N. Sladen 1
Jeong Ju Seo 2 Peter Slinger 1
Jeong Kee Seo 1 Christopher A. Smith 1
Jeong Koo Seo 1 Eun Hee So 2
Jeong Moo Seo 2 Geum Youn So 1
Jeong Won Seo 3 Geum Young So 8
Jinho Seo 1 Keum Young So 27
Joong Kyo Seo 2 Sang Yun So 2
Ki Bai Seo 1 Yun Mi So 3
Kwang Seok Seo 2 Hing-Yu So 1
Kwang Suk Seo 12 Hyeong Jin So 1
Kwi Chu Seo 7 Ji-Hyun So 2
Kyoung Seok Seo 1 Jihyun So 1
Kyoung Won Seo 1 Keum Young So 6
Kyung Soo Seo 2 Keum Yung So 1
Kyung Won Seo 2 Keum-Young So 5
Mun Seok Seo 3 Sang Young So 2
Myoung Sin Seo 2 Yoon So 1
Myung Jo Seo 1 Kazuya Sobue 3
Myung Shin Seo 1 II Suk Soe 1
Myung Sin Seo 4 Il Suk Soe 2
Pil Won Seo 1 Eui Young Soh 1
Sang won Seo 2 Jung Sub Soh 1
Seon Heu Seo 2 Jungsub Soh 1
So Woon Seo 4 Sa Rah Soh 1
Suk Joo Seo 1 Sarah Soh 2
Sung Ho Seo 1 Byung Kyu Sohn 3
Sung Won Seo 3 Dong IL Sohn 2
Won Goo Seo 1 Dong Jin Sohn 1
Yong Han Seo 1 Dong Suep Sohn 1
Yoon Won Seo 1 Duk Hee Sohn 2
Young Bae Seo 1 Hang Soo Sohn 5
Young Joo Seo 3 Ho Jeong Sohn 1
Young Sun Seo 10 Ho Jung Sohn 2
Yun Pyo Seo 1 Ik Chong Sohn 4
Chu Hwan Seo 1 Ik Johng Sohn 5
Da-Mi Seo 3 In Sook Sohn 1
Dae-Young Seo 1 Jeong Eun Sohn 3
Dong-Hyuk Seo 2 Ji Sun Sohn 2
Dong-Kyun Seo 1 Jin Ho Sohn 1
Hye Jeong Seo 2 Jong Chan Sohn 1
Hye-Jeong Seo 1 Ju Tae Sohn 26
Hyung-Seok Seo 2 Keun Sook Sohn 1
Hyungseok Seo 9 Seung Hyup Sohn 1
Jeong Seung Seo 1 So In Sohn 1
Jeong Sung Seo 1 Tae Sung Sohn 1
Jeong-Eun Seo 1 Young Eun Sohn 4
Jeong-Hwa Seo 2 Yung Jai Sohn 1
Jie Yeon Seo 1 Hye-Min Sohn 2
Jung Kook Seo 1 Jeong Eun Sohn 1
Kwi Chu Seo 1 Ju-Tae Sohn 12
Kwon Hui Seo 1 Sohan Lal Solanki 1
Kwon-Hui Seo 2 Mounir L. Soliman 1
Misook Seo 3 Ghada F. Soliman 1
Sai Ju Seo 1 Chang Ho Son 2
Saija Seo 1 Doo Sick Son 1
Saiju Seo 1 Du Sik Son 1
So Jin Seo 1 Eun Ik Son 2
Suk-Hwan Seo 2 Hee Jeong Son 5
Sung-Suk Seo 1 Hee Won Son 3
Yijun Seo 1 Ho Jeong Son 1
Yong Han Seo 1 Ho Kyun Son 1
Yonghan Seo 1 Hong Kyu Son 1
Young Joo Seo 1 Hyang Cho Son 2
Donghak Seo 2 Hyo jung Son 2
Jaeho Seo 1 Hyun Son 1
Ce Hong Seok 2 Hyun Ho Son 1
Hyun Ha Seok 1 Hyung Min Son 2
Ji-Hye Seok 2 Il Soon Son 1
Jung Ho Seok 2 Ji Seon Son 24
Jung-Ho Seok 1 Ji Sun Son 2
Geun Hee Seol 1 Ji Young Son 8
Geun Nyoung Seol 1 Jong Cban Son 1
Geun Young Seol 1 Jong Chan Son 5
Jung Ho Seol 1 Joo Hyung Son 1
Tae Kyung Seol 1 Ju Tae Son 6
Tai Kyung Seol 2 Ki Seok Son 3
Tae Kyoung Seol 1 Kyung Sik Son 1
Tai-Kyung Seol 1 Mi Kyoung Son 2
Chae Rim Seong 1 Min Jae Son 5
Kyu Wan Seong 6 Min Je Son 1
Nak Soon Seong 1 Se Yong Son 1
Soon Ok Seong 1 Soo Chang Son 44
Chae-Lim Seong 1 Su Chang Son 1
Kyu Wan Seong 1 Suk Woo Son 1
Mi Ja Seouk 2 Sung Il Son 1
Kyoung Hwan Seoul 1 Woog Son 1
Kyung Hwan Seul 1 Yong Son 22
Ik Sang Seung 63 Yoon Suk Son 4
Prakesh S Shah 1 Youn Suk Son 7
Viraj M Shah 1 Young Eun Son 2
Soumya Shankar 1 Young Pyo Son 2
Mansour Sharifnia 1 Byungdoo Son 3
Mayur Sharma 1 Hee Jeong Son 1
Sandeep Sharma 1 Hee Won Son 4
Kailash Sharma 1 Hyo Jung Son 5
Rohan Sharma 2 Hyo-Jung Son 1
Hong Lin Shi 1 Je Do Son 1
Honglin Shi 1 Ji Seon Son 1
Beom Shim 1 Ji-Seon Son 13
Chanshik Shim 1 Jin-Kook Son 1
Haean Seon Shim 1 Jong-Chan Son 1
Haeng Seon Shim 7 Jongchul Son 1
Haeng Seoun Shim 1 Joo Hyung Son 2
Heung Rak Shim 3 Ju Hyung Son 1
Hyen Soo Shim 1 Kyung-keun Son 1
Hyo Seon Shim 1 MinKi Son 1
Jae Bong Shim 1 Sang Hyuk Son 1
Jae Chol Shim 11 Woon Rak Son 1
Jae Chul Shim 27 Yong Son 1
Jae Hang Shim 26 Yong Hoon Son 1
Jae Kwang Shim 20 You-Bin Son 1
Jae Min Shim 2 Youbin Son 1
Jae Sun Shim 6 Youn Kyung Son 1
Jae Yong Shim 25 Young-Gon Son 1
Jae Young Shim 2 Yu Bin Son 1
Je Chul Shim 1 Yong Hun Son 1
Ji Yeon Shim 3 Byung Hoon Song 1
Kyu Dae Shim 13 Chan Woo Song 5
Kyu Seok Shim 1 Chang Hoon Song 2
Kyudae Shim 2 Chang Hun Song 2
Min Seong Shim 1 Cheol Min Song 1
Pyo Seob Shim 1 Chi Sung Song 2
Se Hong Shim 2 Chul Hun Song 1
Seung Jin Shim 2 Chung Hoon Song 1
Woo Seok Shim 1 Dae Heon Song 1
Yeon Hee Shim 2 Dae Kyu Song 2
Yo Taek Shim 3 Dan Song 1
Yon Hee Shim 27 Dong Hyun Song 1
Young Jin Shim 1 Dong Keun Song 1
Chi Young Shim 1 Eun Song 1
Gyungserk Shim 1 Gun Ho Song 1
Haeng Seon Shim 2 Ha Na Song 1
Hee Yong Shim 3 Ha Youn Song 1
Ho-Yong Shim 2 Hana Song 1
Jae Chol Shim 2 He Sun Song 66
Jae Chul Shim 3 Hee Jong Song 3
Jae Hang Shim 8 Hee Sun Song 5
Jae Kwang Shim 3 Ho Geong Song 1
Jae-Chol Shim 2 Ho Kyoung Song 1
Jae-Hang Shim 6 Ho Kyung Song 17
Jae-Kwang Shim 7 Ho Seok Song 1
Ji-Hoon Shim 1 Hoo Bin Song 1
Junho Shim 1 Hyun Song 2
Kwang Suk Shim 1 Hyun Chul Song 9
Kwang-Seok Shim 2 In Ae Song 1
Soo Bin Shim 2 In Hwan Song 1
Sung Min Shim 1 In Sang Song 1
Woo Sub Shim 1 Inn Hyeon Song 2
Yon Hee Shim 3 Jae Gyok Song 9
Yon-Hee Shim 2 Jae Soo Song 1
Dong-jin Shim 1 Jang Ho Song 32
Sung-Min Shim 1 Jeong Ja Song 4
Baek Hyo Shin 12 Ji Eun Song 4
Baekhyo Shin 8 Jin Ho Song 1
Bo Moon Shin 1 Jin Man Song 1
Bong Ho Shin 3 Jin Seok Song 1
Byong Hun Shin 2 Jong Wook Song 3
Byung Cheol Shin 1 Joo Eun Song 1
Byung Cheul Shin 2 Ju Eun Song 2
Byung Hoon Shin 1 Jun Gol Song 12
Byung Seop Shin 15 Jun Kyu Song 1
Byung Sub Shin 1 Jung Hun Song 1
Chang Kyu Shin 6 Koon Sung Song 2
Chang Seok Shin 2 Kwang Soo Song 2
Chee Mahn Shin 67 Kwang Soon Song 1
Chee Man Shin 6 Kyoung Joon Song 1
Cheung Soo Shin 26 Kyung Eun Song 1
Chi Man Shin 2 Kyung Ho Song 2
Chi Mann Shin 1 Kyung Hwa Song 1
Chul Ho Shin 8 Kyung Ja Song 1
Da Huin Shin 3 Kyung Sang Song 4
Dong Chun Shin 1 Kyung Seok Song 1
Dong Ho Shin 2 Kyung Soon Song 1
Dong Jin Shin 3 Meong Gun Song 1
Dong Sun Shin 1 Min Youp Song 2
Dong Wook Shin 1 Myung Do Song 1
Dong Yeop Shin 3 Myung Hee Song 3
Eun Young Shin 3 Nam Weon Song 13
Gam Jin Shin 2 Nam Woen Song 3
Gun Shin 1 Nam Won Song 13
Gunsun Shin 1 Pil Oh Song 6
Helen Ki Shin 1 Sang Woo Song 1
Helen Kisin Shin 1 Seok Young Song 10
Hellen Shin 1 Seoung Yong Song 2
Heung Dong Shin 1 Soo Hun Song 3
Hey Ran Shin 1 Soo Kyung Song 3
Ho Seung Shin 1 Sul Ki Song 1
Ho Sun Shin 1 Sun Hee Song 2
Hong Il Shin 4 Sun Kyo Song 2
Hong Kyun Shin 2 Sun Ok Song 53
Hoon Sik Shin 4 Yoon Kang Song 31
Hwa Yong Shin 6 Yoon Sick Song 3
Hwang Cheol Shin 1 Youn Jae Song 2
Hye in Shin 1 Young Song 1
Hye Weon Shin 6 Young Min Song 1
Hye Won Shin 18 Yun Je Song 1
Hye young Shin 3 Yun Kang Song 1
Hyeon Ju Shin 1 Yun Sik Song 1
Hyeweon Shin 2 Zoong Han Song 1
Hyo Cheol Shin 1 Bang Hoon Song 2
Hyo Sang Shin 1 Bong-Jae Song 1
Hyoung Yong Shin 2 Byung Min Song 1
Hyun Bong Shin 2 Chang-Geun Song 1
Hyun Dong Shin 2 Dong Un Song 2
Hyun Ho Shin 3 Eun Song 1
Hyun Jung Shin 2 Ho Kyung Song 1
Hyun Tae Shin 1 Hye Won Song 1
Hyun Woo Shin 2 Hyo Jin Song 2
Hyung Chul Shin 2 Hyun Hoo Song 1
Hyunju Shin 1 Hyun-Gul Song 1
Il Woo Shin 21 Hyun-Ouk Song 1
Jae Chul Shin 4 In Ae Song 4
Jae Hwan Shin 2 In-Ae Song 2
Jae Hyuck Shin 1 Inkyung Song 2
Jae Kue Shin 1 Jae Gyok Song 3
Jae Sik Shin 2 Jae Wook Song 2
Je Kyoun Shin 2 Jaegyok Song 6
Jeung Soo Shin 6 Jang Ho Song 7
Ji Yeon Shin 5 Jang-Ho Song 8
Jin Kyung Shin 1 Jeong Yun Song 2
Jin Woo Shin 20 Jeongyun Song 1
Jong Nam Shin 2 Ji A Song 1
Joong Cheon Shin 1 Ji Eun Song 1
Joong Chun Shin 1 Ji-Eun Song 1
Joong Sik Shin 1 Jia Song 1
Jung Moo Shin 3 Jieun Song 3
Jung Soon Shin 57 Jong Wook Song 6
Keon Shin 1 Jong-Wook Song 1
Keun Man Shin 31 Jun Gol Song 1
Kun Sun Shin 2 Jun-Gol Song 8
Kwang II Shin 24 Keu La Me Song 1
Kwang Il Shin 28 Ki Jun Song 1
Kwnag Il Shin 2 Kyo-Joon Song 1
Kyoon Shin 2 Kyung Chul Song 1
Mi Ran Shin 1 Kyungchul Song 1
Mi Young Shin 1 Myung-Hee Song 1
Myoung Gang Shin 1 Nam-Won Song 1
Myoung Keun Shin 23 Sejin Song 2
Myung Kun Shin 1 Seok Young Song 5
Ok Yong Shin 1 Seok-Young Song 2
Ok Young Shin 38 Seung Hyun Song 1
Okyoung Shin 1 Seunghyun Song 2
On Sub Shin 1 Shin Mi Song 1
Sang Ho Shin 2 Sun Ok Song 2
Sang Uk Shin 2 Sun-Ok Song 1
Sang Wook Shin 34 Yoon-Kang Song 3
Sang Wu Shin 1 Young Song 5
Seo Kyung Shin 1 Ji Ho Song 1
Seok Hwan Shin 1 Young Seon Sou 2
Seong Ho Shin 1 Heun Cheul Soung 1
Seong Shick Shin 2 Donat R. Spahn 1
Seung Heon Shin 1 Bhavna Sriramka 1
Seung Ho Shin 2 Erica Stary 1
Seungho Shin 1 Lauren Steffel 2
Shung Euy Shin 1 Jennifer Stevens 1
So Hyun Shin 1 Kathirvel Subramaniam 1
Sung Ho Shin 1 K Sudheesh 1
Sung Hye Shin 1 Daisuke Sugiyama 1
Sung Il Shin 2 Bok Soon Suh 1
Sung Keun Shin 1 Bong Ho Suh 1
Tae Min Shin 1 Byoung Tae Suh 1
Tae Suck Shin 3 Byung Tae Suh 19
Teo Jeon Shin 7 Byung Te Suh 24
Wea Tae Shin 1 Chang Kook Suh 6
Won Ho Shin 1 Chang Kuk Suh 1
Won Jung Shin 11 Choong Ho Suh 1
Woo Jong Shin 53 Chung Ho Suh 2
Woosung Shin 1 Dae Chul Suh 1
Yaag Sik Shin 2 Han Sik Suh 2
Yang Sik SHin 112 II Sook Suh 2
Yaung Sik Shin 1 III Sook Suh 1
Yeong Geun Shin 1 Il Sook Suh 5
Yong Chul Shin 1 Ill Sook Suh 2
Yong Sam Shin 2 In Ok Suh 4
Yong Soub Shin 1 Jae Hyeun Suh 2
Yong Sub Shin 1 Jae Hyun Suh 24
Yong Sup Shin 31 Jeong Hun Suh 5
Yong Woon Shin 1 Jin Ho Suh 1
Youn Sik Shin 1 Jung Kook Suh 76
Young Chul Shin 3 Jung Wook Suh 1
Young Deok Shin 3 Kuen Tak Suh 1
Young Duck Shin 8 Kuy Suk Suh 8
Young Hee Shin 3 Kyu Suck Suh 3
Young Soon Shin 1 Kyu Suk Suh 5
Young Sun Shin 1 Min Gyo Suh 1
Young Sup Shin 1 Min Kyo Suh 2
Yun Chul Shin 1 Myung Sin Suh 2
Byung Cheul Shin 1 Soon Ae Suh 3
Byung Seop Shin 1 Sung Ho Suh 2
Byung-Seop Shin 2 Sung Ok Suh 1
Chee Mahn Shin 4 Yeung Ho Suh 1
Chee-Mahn Shin 5 Yung Ho Suh 1
Cheung Soo Shin 1 Haejin Suh 1
Dong Wook Shin 3 Jeong Hun Suh 1
Dong-Shik Shin 1 Jeong-Hun Suh 2
Hhe-Young Shin 1 Jung Kook Suh 5
Ho Jin Shin 1 Min Kyo Suh 1
Ho Kyun Shin 2 Young Je Suh 1
Hwa Yong Shin 4 Eun Ha Suk 11
Hwa-Yong Shin 4 Jnng Ho Suk 1
Hye Won Shin 7 Min Ho Suk 5
Hye Young Shin 2 Se Il Suk 1
Hyeon Ju Shin 6 Sei Il Suk 1
Hyun Ho Shin 1 Eun Ha Suk 2
Hyun-Jung Shin 4 Jung Ho Sul 1
Il Woo Shin 1 Chisato Sumi 1
Il-Woo Shin 6 Byung Ho Sun 1
Inho Shin 3 Gum Tae Sun 1
Jae Hyuck Shin 1 Jong Jin Sun 2
Jae Moon Shin 2 Kuem Tae Sun 1
Jae-Gyun Shin 1 Myung Wan Sun 1
Jae-Hyuck Shin 1 Shao Jen Sun 2
Jee-Hyun Shin 1 Yoon Jin Sun 1
Jeong Hee Shin 1 Hae Jung Sun 1
Ji Yeon Shin 1 Jong-June Sun 1
Jin Woo Shin 3 Jong-Min Sun 2
Jin-Woo Shin 2 ZhongLiang Sun 3
Jung Dae Shin 1 Chi Yun Sung 1
Jung Dea Shin 1 Choon Ho Sung 17
Keun Man Shin 1 Duk Hyun Sung 1
Keun-Man Shin 6 Eon Gi Sung 1
Kyung-Bae Shin 1 Hui Jin Sung 1
Mal-Soon Shin 1 Iel Yong Sung 1
Myoung-Keun Shin 1 In Hwan Sung 1
Nari Shin 1 Jae Sang Sung 2
Sang Wook Shin 2 Jang Ho Sung 3
Sang-Wook Shin 3 Joon Kyung Sung 3
Seo-Kyung Shin 1 Jung Joon Sung 1
Seokyung Shin 3 Jung Nam Sung 1
Seung Yeon Shin 1 Ki Sang Sung 2
Seung-Myeong Shin 1 Ky Sang Sung 1
Seung-Yeon Shin 2 Kyu Wan Sung 1
Soo Jin Shin 2 Mi Hyun Sung 1
Soon Young Shin 1 Nak Il Sung 2
Won Jung Shin 1 Nak Kwan Sung 1
Won-Jung Shin 4 Nak Soon Sung 4
Woo Jong Shin 7 Se Ra Sung 1
Woo-Jong Shin 3 Sea Wook Sung 6
Woo-Kyung Shin 2 Seung Hye Sung 3
Yang-Sik Shin 8 Si Wook Sung 1
Yeun Hee Shin 2 Soon Ok Sung 1
Yong Sup Shin 3 Tae Yun Sung 1
Young Chul Shin 1 Bohyun Sung 1
Young Duck Shin 6 Chi Yun Sung 1
Young Hee Shin 9 Hui-Jin Sung 1
Young-Hee Shin 2 Hyun Suk Sung 1
Youngmin Shin 1 Ji Hee Sung 1
Sung In Shin 1 Joon Kyung Sung 1
Yusom Shin 1 Joon-Kyung Sung 1
Koh Shingu 2 Kiick Sung 1
Helen Ki Shinn 23 Minha Sung 2
Helen Ki Shinn 4 Sang Hoon Sung 2
Nobuhiro Shiota 1 Tae-Yun Sung 11
Ju Tae Shn 3 Woo Sung Sung 1
Mahmoud Shokry 1 Woo-Sung Sung 1
Hyun Ho Shon 1 Yun-Hee Sung 1
Jin Ho Shon 1 Eun Hee Sur 1
Ju Tae Shon 2 Priyanka Surana 1
Tae Ik Shon 2 Myung Won Surh 1
Wook Jin Shon 1 Nethra S Surhonne 1
Yoon-Jung Shon 1 Hiroto Suzuki 2
Yoonjung Shon 1 Attila Szabo 1
Cynthia Shum 4
  • Erector spinae plane block for pediatric hip surgery -a case report-. Korean J Anesthesiol. 2019;72:68-71
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
101-3503, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea
Tel: +82-2-795-5129    Fax: +82-2-792-4089    E-mail: anesthesia@kams.or.kr                

Copyright © 2019 by Korean Society of Anesthesiologists. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next