Korean J Anesthesiol Search

CLOSE


Author index

  • HOME
  • BROWSE ARTICLES
  • Author index
Author     
 Name Articles     Name Articles 
Abolfazl Abaszadeh 1 Wook Su Ahn 1
Mostafa Samy Abbas 1 Yeo Hyun Ahn 2
Hamidreza Abbasi 1 Yong Cheol Ahn 1
Sayed Kaoud Abd-Elshafy 1 Yoon Jeong Ahn 2
Hossein Abdolrahimzadeh 1 You Hen Ahn 1
Eun Kyung Abn 1 Young Mi Ahn 3
Ghada M Abo Elfadl 1 Young Min Ahn 1
Wendy B. Abramson 1 Young Soo Ahn 2
Mohamed M Abu Elyazed 1 Young Wook Ahn 1
Maurizio Acampa 1 Byung Ryang Ahn 1
Vijay Adabala 1 Byung-Ryang Ahn 1
Yushi U Adachi 3 Eun Jin Ahn 3
Yushi U. Adachi 2 Eun Kyoung Ahn 2
Anil Agarwal 3 Hyun Joo Ahn 7
Munisha Agarwal 2 Hyun Soo Ahn 2
Vandana Agarwal 1 Hyun-Joo Ahn 4
Shipra Aggarwal 2 Jae Hyun Ahn 2
Sedigheh Aghazadeh 1 Ki Ryang Ahn 3
Mehmet Agilli 1 Seohui Ahn 1
Sanjay Agrawal 1 Seulgi Ahn 1
Suma R Ahmad 1 Seung-Ho Ahn 1
Baek Wha Ahn 1 So Woon Ahn 2
Byoung Gyu Ahn 1 Sowoon Ahn 5
Byoung Ik Ahn 2 Sung-Min Ahn 1
Chang Keun Ahn 12 Won-sik Ahn 1
Chang Kun Ahn 4 Wonsik Ahn 8
Cheol Soo Ahn 2 EunJin Ahn 1
Chi Hong Ahn 1 Soo-hwan Ahn 1
Deok Sun Ahn 1 Eren Fatma Akcil 1
Do Whan Ahn 1 Emin Ozgur Akgul 1
Dong Kuk Ahn 1 Ryo Akimoto 2
Duck Bo Ahn 1 Akcan Akkaya 1
Eun Kyoung Ahn 13 Sergio Alfieri 1
Eun Kyung Ahn 1 Mohamed Z. Ali 1
Gil Soo Ahn 2 Muhammad Asghar Ali 1
Hae Chul Ahn 1 Marochkov Aliaksei 1
Hee Soon Ahn 1 Mohamed-Rida Alsaden 1
Hee Weon Ahn 2 Afshin Amini 1
Heon Young Ahn 2 Alexander Amir 1
Heun Young Ahn 1 Mondher Belhaj Amor 1
Hyuk Ahn 3 Chi Hong An 1
Hyun Hee Ahn 3 Do Gun An 2
Hyun Joo Ahn 25 Dong Ai An 10
Hyun Ju Ahn 1 Gyu Yul An 1
Hyun Jung Ahn 1 Ik Soon An 2
In Soon Ahn 2 Jiwon An 2
Jae Seok Ahn 2 Ki Chun An 1
Jeong Chan Ahn 1 Nam Kyu An 1
Jeong Hwan Ahn 2 Seon Kyeong An 2
Ji Won Ahn 1 Sun Yeon An 1
Jihyun Ahn 1 Tae Hun An 31
Jin Mo Ahn 2 Woo Yong An 1
Jin Young Ahn 1 Yong Mi An 4
Jong Geun Ahn 1 Yoon Jung An 1
Joo Hyun Ahn 2 Youn Jeong An 4
Jun Suk Ahn 2 Dong Ai An 3
Jun Yong Ahn 1 Eun-Hye An 3
June Kyu Ahn 1 Ji-Hyun An 2
Kang Ahn 2 Jihyun An 2
Kee Ryang Ahn 3 Sang Mee An 2
Ki Rhyang Ahn 1 Sang Soon An 1
Ki Ryang Ahn 25 Sang-Bum An 3
Ki Young Ahn 2 Seung Ho An 1
Kil Soo Ahn 1 Tae Hun An 6
Mee Young Ahn 1 Tae-Hun An 2
Mi Jeong Ahn 1 Yong Jun An 1
Mi Jung Ahn 3 Young Mi An 2
Mi Young Ahn 2 T. Anthony Anderson 1
Myoung Chan Ahn 3 Paulin Andréll 1
Myung Ja Ahn 5 Jose De Andrés 1
Myung Soo Ahn 1 Bun Hui Ang 1
Seoung Weon Ahn 3 Duck Sun Ann 1
Seoung Won Ahn 1 Junggun Ann 1
Seung Chul Ahn 1 Krisztina Antal 1
Seung Weon Ahn 2 M. Ariuntungalag 1
So Woon Ahn 3 Takashi Asai 1
Soo Kyung Ahn 1 Yusuke Asakura 4
Sun Yeon Ahn 1 Yasin Ashraf 1
Sung Tae Ahn 1 İrem Ateş 1
Sung Yeon Ahn 1 Aynur Atilla 1
Tae Hoon Ahn 1 Halis Atil Atilla 1
Weon Sik Ahn 3 Fevzi Nuri Aydin 1
Won Shik Ahn 1 İbrahim Aydin 1
Won sik Ahn 15 Simin Azemati 1
Wonsik Ahn 15 Milène Azzam 1
  • The erector spinae plane block: a narrative review. Korean J Anesthesiol. 2019;72:209-220
  • SCImago Journal & Country Rank


ABOUT
ARTICLE CATEGORY

Browse all articles >

BROWSE ARTICLES
AUTHOR INFORMATION
Editorial Office
101-3503, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul 04146, Korea
Tel: +82-2-795-5129    Fax: +82-2-792-4089    E-mail: anesthesia@kams.or.kr                

Copyright © 2019 by Korean Society of Anesthesiologists. All rights reserved.

Developed in M2community

Close layer
prev next