Microvascular reactivity as a predictor of major adverse events in patients with on-pump cardiac surgery
Ah-Reum Cho, Hyeon-Jeong Lee, Jeong-Min Hong, Christine Kang, Hyae-Jin Kim, Eun-Jung Kim, Min Su Kim, Soeun Jeon, Hyewon Hwang
Korean J Anesthesiol. 2022;75(4):338-349.   Published online 2022 May 27     DOI: https://doi.org/10.4097/kja.22097
Citations to this article as recorded by Crossref logo
HEMORRHAGIC SHOCK ASSESSED BY TISSUE MICROCIRCULATORY MONITORING: A NARRATIVE REVIEW
Zixuan Yao, Yuansen Chen, Duo Li, Yongnan Li, Yanqing Liu, Haojun Fan
Shock.2024; 61(4): 509.     CrossRef
A novel survival rat model of hyperkalemia and landiolol induced cardioplegic arrest and resuscitation via cardiopulmonary bypass
Ru Kun Xu, Pei Cheng Ding, JianKai Wang, YiMing Liu, Lei Wang, HongWei Shi, XiaoLiang Wang
Perfusion.2023;[Epub]     CrossRef