Comparison of analgesic effects of programmed intermittent epidural bolus and continuous epidural infusion after total knee arthroplasty
Shinkyu Kang, Sangyoon Jeon, Ji Hyun Choe, Si Ra Bang, Ki Hwa Lee
Korean J Anesthesiol. 2013;65(6 Suppl):S130-S131.   Published online 2013 Dec 26     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2013.65.6S.S130
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Programmed intermittent epidural bolus in parturients
Xian-xue Wang, Xiao-lan Zhang, Zhao-xia Zhang, Zi-qin Xin, Hua-jing Guo, Hai-yan Liu, Jing Xiao, Yun-lin Zhang, Shu-zhen Yuan
Medicine.2022; 101(5): e28742.     CrossRef
Efficacy of programmed intermittent bolus epidural analgesia in thoracic surgery: a randomized controlled trial
M. Higashi, K. Shigematsu, E. Nakamori, S. Sakurai, K. Yamaura
BMC Anesthesiology.2019;[Epub]     CrossRef
The Efficacy of Programmed Intermittent Epidural Bolus for Postoperative Analgesia after Open Gynecological Surgery: A Randomized Double-Blinded Study
Shiho Satomi, Nami Kakuta, Chiaki Murakami, Yoko Sakai, Katsuya Tanaka, Yasuo M. Tsutsumi
BioMed Research International.2018; 2018: 1.     CrossRef
Epidural Analgesia for Labor
Onyi C. Onuoha
Anesthesiology Clinics.2017; 35(1): 1.     CrossRef