Aspiration pneumonia caused by fentanyl-induced cough -a case report-
Kyung Jee Lim, Soo Kyung Lee, Hyo Min Lee, Eun Young Park, Man Ho Kim, Yi Seul Kim, Mae Hwa Kang
Korean J Anesthesiol. 2013;65(3):251-253.   Published online 2013 Sep 25     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2013.65.3.251
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Incidence of Fentanyl-induced Cough and Effect of Dose: Randomized Placebo-controlled Trial
Kadir Arslan, Ayça Sultan Şahin
Bagcilar Medical Bulletin.2022; 7(2): 174.     CrossRef
Comparison of a Small Dose of Oxycodone and Sufentanil for the Prevention of Sufentanil-Induced Cough during General Anesthesia Induction: A Prospective Randomized Controlled Trial
Lingli Shi, Lu Liu, Yong He, Yuling Yang, Huanhuan Ni, Ahmed Faeq Hussein
Computational and Mathematical Methods in Medicine.2022; 2022: 1.     CrossRef
Mechanism and Management of Fentanyl-Induced Cough
Rong Chen, Ling-hua Tang, Tao Sun, Zi Zeng, Yun-yan Zhang, Ke Ding, Qing-tao Meng
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
Application via mechanical dropper alleviates sufentanil-induced cough: a prospective, randomized, single-blinded trial
Minqiang Liu, Zhichao Li, Song Wang, Yong Liu, Xiangpeng Zhong, Renliang He, Fengxian Li
Trials.2019;[Epub]     CrossRef
Optimal dose of pretreated-dexmedetomidine in fentanyl-induced cough suppression: a prospective randomized controlled trial
Wei Zhou, Dongsheng Zhang, Shunping Tian, Yang Yang, Zhi Xing, Rongrong Ma, Tianqi Zhou, Tianxiu Bao, Jianhong Sun, Zhuan Zhang
BMC Anesthesiology.2019;[Epub]     CrossRef
Intravenous Lidocaine for the Prevention of Cough
Sara Clivio, Alessandro Putzu, Martin R. Tramèr
Anesthesia & Analgesia.2019; 129(5): 1249.     CrossRef
Prophylactic Intravenous Lidocaine at Different Doses for Fentanyl-Induced Cough (FIC): A Meta-Analysis
Wulin Tan, Si Li, Xiaochen Liu, Xiang Gao, Wenqi Huang, Junying Guo, Zhongxing Wang
Scientific Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Effect of preoperative incentive spirometry on fentanyl-induced cough: a prospective, randomized, controlled study
Vipin Kumar Goyal, Suresh Kumar Bhargava, Birbal Baj
Korean Journal of Anesthesiology.2017; 70(5): 550.     CrossRef
Administration of fentanyl via a slow intravenous fluid line compared with rapid bolus alleviates fentanyl-induced cough during general anesthesia induction
Min-qiang Liu, Feng-xian Li, Ya-kun Han, Jun-yong He, Hao-wen Shi, Li Liu, Ren-liang He
Journal of Zhejiang University-SCIENCE B.2017; 18(11): 955.     CrossRef
Acupressure versus dilution of fentanyl to reduce incidence of fentanyl-induced cough in female cancer patients: a prospective randomized controlled study
Sohan Lal Solanki, Jeson Rajan Doctor, Savi J Kapila, Raghbirsingh P Gehdoo, Jigeeshu V Divatia
Korean Journal of Anesthesiology.2016; 69(3): 234.     CrossRef
Butorphanol suppresses fentanyl-induced cough during general anesthesia induction
Xiao-Yan Cheng, Xiao-Qin Lun, Hong-Bo Li, Zhi-Jie Zhang
Medicine.2016; 95(26): e3911.     CrossRef
Fentanyl-induced cough is a risk factor for postoperative nausea and vomiting
C.C. Li, S.S. Chen, C.H. Huang, K.L. Chien, H.J. Yang, S.Z. Fan, B.L. Leighton, L.K. Chen
British Journal of Anaesthesia.2015; 115(3): 444.     CrossRef
Fentanyl
Reactions Weekly.2013; 1480(1): 19.     CrossRef