Single pretreatment of remifentanil may reduce pain after propofol and rocuronium injection in rapid sequence induction
Yoon Ji Choi, Han Seok Park, Han Lee, Seung Zhoo Yoon
Korean J Anesthesiol. 2012;63(5):413-418.   Published online 2012 Nov 16     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2012.63.5.413
Citations to this article as recorded by Crossref logo
A subclinical dose of esketamine pretreatment for propofol and rocuronium injection pain
Chui-yu Li, Zhi-yuan Chen, He-fan He, Hong-geng Wang, Li-ming Xu
Asian Journal of Surgery.2022; 45(12): 3038.     CrossRef
Generic rocuronium reduces withdrawal movements compared to original rocuronium under target-controlled infusion induction with propofol
Kosuke Hamada, Kazunobu Takahashi, Yasuyuki Tokinaga, Soshi Iwasaki, Michiaki Yamakage
Journal of Anesthesia.2021; 35(2): 184.     CrossRef
A new rocuronium formulation not causing vascular pain in a flexor reflex model of anesthetized rats
Keisuke Jimbo, Yutaka Itsuji, Erika Kubo, Masamichi Kumagai, Kuniharu Masui, Yoshiro Yamamura
Journal of Anesthesia.2018; 32(6): 806.     CrossRef
Pharmacological and non-pharmacological interventions for reducing rocuronium bromide induced pain on injection in children and adults
Hemanshu Prabhakar, Gyaninder Pal Singh, Zulfiqar Ali, Mani Kalaivani, Martha A Smith
Cochrane Database of Systematic Reviews.2016;[Epub]     CrossRef
Magnesium Sulfate Plus Lidocaine Reduces Propofol Injection Pain: A Double-blind, Randomized Study
Jiehao Sun, Riyong Zhou, Wendong Lin, Jiahao Zhou, Weijan Wang
Clinical Therapeutics.2016; 38(1): 31.     CrossRef
Pharmacological and non-pharmacological intervention for rocuronium-induced withdrawal movement in the Korean population: a meta-analysis of 41 studies including 4,742 subjects
Geun Joo Choi, Sangseok Lee, Jeoung Hyuk Lee, Seul Gi Park, Hyun Kang
Korean Journal of Anesthesiology.2014; 66(6): 419.     CrossRef
EC50and EC95of remifentanil to prevent rocuronium-induced withdrawal movements in children
Hye Jin Park, Hyoseok Kang, Eu-Gene Kim, Juyoun Choi, Jeong Sung Seo
Korean Journal of Anesthesiology.2014; 66(6): 433.     CrossRef