A suspected case of malignant hyperthermia that was successfully treated with dantrolene administration via nasogastric tube
Bong Jin Kang, Jaegyok Song, Seok-kon Kim, Jin Hee Yoo
Korean J Anesthesiol. 2012;63(4):378-380.   Published online 2012 Oct 12     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2012.63.4.378
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Malignant Hyperthermia Status in China
Kumar G. Belani, Cathy Cao, Dianne Daugherty, Xiangyang Guo, Lingqun Hu, Jiapeng Huang, Henry Liu, Jin Liu, Ronald S. Litman, Henry Rosenberg, Francis S. Stellaccio, Huafeng Wei, Shuchun Yu, Xiaoyan Zhang, Yunxia Zuo
Anesthesia & Analgesia.2016; 122(2): 574.     CrossRef