Comparison of clinical effects according to the dosage of sufentanil added to 0.5% hyperbaric bupivacaine for spinal anesthesia in patients undergoing cesarean section
Yun Sic Bang, Kum-Hee Chung, Jung Hyang Lee, Seung-Ki Hong, Seok Hwan Choi, Jong-Yeon Lee, Su-Yeon Lee, Hyeon Jeong Yang
Korean J Anesthesiol. 2012;63(4):321-326.   Published online 2012 Oct 12     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2012.63.4.321
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Safety and effectiveness of adding fentanyl or sufentanil to spinal anesthesia: systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials
Neuber Martins Fonseca, Gabriel Magalhães Nunes Guimarães, João Paulo Jordão Pontes, Liana Maria Torres de Araújo Azi, Ricardo de Ávila Oliveira
Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition).2023; 73(2): 198.     CrossRef
Comparison of clinical effects of meperidine and sufentanil added to 0.5% hyperbaric bupivacaine for spinal anesthesia in patients undergoing cesarean delivery: a randomized controlled trial
Saleh Kanawati, Mohamad Ali Barada, Zoher Naja, Omar Rajab, Loubna Sinno, Janah El Hasan
Journal of Anesthesia.2022; 36(2): 201.     CrossRef
Sufentanil for Spinal Analgesia during Cesarean Section Delivery: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Hongming Huang, Shiwu Wang, Rujun Lin, Zhongrun He, Xi Yang
International Journal of Clinical Practice.2022; 2022: 1.     CrossRef
Effects of intrathecal opioids on cesarean section: a systematic review and Bayesian network meta-analysis of randomized controlled trials
Hiroyuki Seki, Toshiya Shiga, Takahiro Mihara, Hiroshi Hoshijima, Yuki Hosokawa, Shunsuke Hyuga, Tomoe Fujita, Kyotaro Koshika, Reina Okada, Hitomi Kurose, Satoshi Ideno, Takashi Ouchi
Journal of Anesthesia.2021; 35(6): 911.     CrossRef
Sufentanil Alleviates Intrathecal Lidocaine Induced Prolonged Sensory and Motor Impairments but not the Spinal Histological Injury in Rats
Zhong Zhang, Yuan Chen, E. Wang, Lei Wu, Ruike Wang, Zongbin Song, Yingqi Weng, Zhihua Sun, Qulian Guo, Yunping Li
Neurochemical Research.2018; 43(5): 1104.     CrossRef
The Effect of Different Doses of Intrathecal Hyperbaric Bupivacaine Plus Sufentanil in Spinal Anesthesia for Cesarean Sections
Mahzad Alimian, Masood Mohseni, Seyed Hamidreza Faiz, Alireza Rajabi
Anesthesiology and Pain Medicine.2017;[Epub]     CrossRef
Sufentanil and Bupivacaine Combination versus Bupivacaine Alone for Spinal Anesthesia during Cesarean Delivery: A Meta-Analysis of Randomized Trials
Jiajia Hu, Chengliang Zhang, Jianqin Yan, Ruike Wang, Ying Wang, Mu Xu, Francesco Staffieri
PLOS ONE.2016; 11(3): e0152605.     CrossRef
Associação de sufentanil a dose reduzida de bupivacaína hiperbárica em raquianestesia para cesariana: ensaio clínico randomizado
Alexandre Dubeux Dourado, Ruy Leite de Melo Lins Filho, Raphaella Amanda Maria Leite Fernandes, Marcelo Cavalcanti de Sá Gondim, Emmanuel Victor Magalhães Nogueira
Brazilian Journal of Anesthesiology.2016; 66(6): 622.     CrossRef
Sufentanil in combination with low-dose hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for cesarean section: a randomized clinical trial
Alexandre Dubeux Dourado, Ruy Leite de Melo Lins Filho, Raphaella Amanda Maria Leite Fernandes, Marcelo Cavalcanti de Sá Gondim, Emmanuel Victor Magalhães Nogueira
Brazilian Journal of Anesthesiology (English Edition).2016; 66(6): 622.     CrossRef
Association of lipophilic opioids and hyperbaric bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean section. Randomized controlled study
Angélica de Fátima de Assunção Braga, Franklin Sarmento da Silva Braga, Eunice Sizue Hirata, Rosa Inês Costa Pereira, José Aristeu Frias, Isadora Fregonese Antunes
Acta Cirurgica Brasileira.2014; 29(11): 752.     CrossRef