Myocardial protective effect by ulinastatin via an anti-inflammatory response after regional ischemia/reperfusion injury in an in vivo rat heart model
Il-Woo Shin, In-Seok Jang, Seung-Min Lee, Kyeong-Eon Park, Seong-Ho Ok, Ju-Tae Sohn, Heon-Keun Lee, Young-Kyun Chung
Korean J Anesthesiol. 2011;61(6):499-505.   Published online 2011 Dec 20     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2011.61.6.499
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ulinastatin affects focal cerebral ischemia–reperfusion injury via SOCS1‐mediated JAK2/STAT3 signalling pathway
Xiaoxi Chen, Peng Li, Renming Huang, Juan Zhang, Xingzhi Ouyang, Dianxiang Tan
Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology.2023; 50(1): 107.     CrossRef
Ulinastatin inhibits microglia activation in spinal cord via P2Y12 receptor in a rat neuropathic pain model
Ying Shi, Huizhong Wen, Jian Cui, Wanxiang Qin
Journal of Histotechnology.2023; 46(1): 39.     CrossRef
The Protective Effect of Cx43 Protein-Mediated Phosphocreatine on Myocardial Ischemia/Reperfusion Injury
Chen-xi Wang, Jun-jun Guo, An-jie Di, Yu Zhu, Wei-min Han, An-ran Cheng, Cheng Li, Rui-chan Si, Tian-shu Lan, Ran Zhang, Hong-li Liu, Guo-liang Yan, Paolo Severino
Cardiology Research and Practice.2021; 2021: 1.     CrossRef
Intravenous infusion of ulinastatin attenuates acute kidney injury after cold ischemia/reperfusion
Yunpeng Wang, Cheng Peng, Zheng Zhang, Jing Shi, Yingli Lin, Liangyou Gu, Xin Ma, Hongzhao Li
International Urology and Nephrology.2019; 51(10): 1873.     CrossRef
Ulinastatin attenuates isoflurane-induced cognitive dysfunction in aged rats by inhibiting neuroinflammation and β-amyloid peptide expression in the brain
Mingyan Guo, Xiaoqiu Zhu, Hui Xu, Jin Li, Shangze Yang, Zhiyi Zuo, Daowei Lin
Neurological Research.2019; 41(10): 923.     CrossRef
Role of JNK Signaling Pathway in Dexmedetomidine Post-Conditioning-Induced Reduction of the Inflammatory Response and Autophagy Effect of Focal Cerebral Ischemia Reperfusion Injury in Rats
Yulin Zhu, Shihong Li, Jingying Liu, Qing Wen, Jingui Yu, Lingzhi Yu, Kun Xie
Inflammation.2019; 42(6): 2181.     CrossRef
Ulinastatin did not reduce mortality in elderly multiple organ failure patients: a retrospective observational study in a single center ICU
Masatoshi Uchida, Toshikazu Abe, Kazuyuki Ono, Nanako Tamiya
Acute Medicine & Surgery.2018; 5(1): 90.     CrossRef
H2O2 Signaling-Triggered PI3K Mediates Mitochondrial Protection to Participate in Early Cardioprotection by Exercise Preconditioning
Yang Yuan, Shan-Shan Pan, Dong-Feng Wan, Jiao Lu, Yue Huang
Oxidative Medicine and Cellular Longevity.2018; 2018: 1.     CrossRef
Apigenin suppresses the apoptosis of H9C2 rat cardiomyocytes subjected to myocardial ischemia‑reperfusion injury via upregulation of the PI3K/Akt pathway
Zhengwen Zhou, Yue Zhang, Luning Lin, Jianmei Zhou
Molecular Medicine Reports.2018;[Epub]     CrossRef
Ulinastatin attenuates diabetes-induced cardiac dysfunction by the inhibition of inflammation and apoptosis
Wen-Ke Wang, Qing-Hua Lu, Xin Wang, Ben Wang, Juan Wang, Hui-Ping Gong, Lin Wang, Hao Li, Yi-Meng Du
Experimental and Therapeutic Medicine.2017; 14(3): 2497.     CrossRef
Therapeutic effect of ulinastatin on pulmonary fibrosis via downregulation of TGF‑β1, TNF‑α and NF‑κB
Dejun Li, Hongsheng Ji, Bao Zhao, Chunyang Xu, Wenjun Xia, Lihui Han, Dongqing Yu, Yuanrong Ju, Changjun Jin
Molecular Medicine Reports.2017;[Epub]     CrossRef
Lipofundin® MCT/LCT 20% increase left ventricular systolic pressure in anex vivorat heart model via increase of intracellular calcium level
Jiyoung Park, Yeon A Kim, Jeong Yeol Han, Sangkyu Jin, Seong-Ho Ok, Ju-Tae Sohn, Heon-Keun Lee, Young-Kyun Chung, Il-Woo Shin
Korean Journal of Anesthesiology.2016; 69(1): 57.     CrossRef
Effect of the Urinary Tryptin Inhibitor Ulinastatin on Cardiopulmonary Bypass–Related Inflammatory Response and Clinical Outcomes: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials
Siyi He, Kailong Lin, Ruiyan Ma, Rufu Xu, Yingbin Xiao
Clinical Therapeutics.2015; 37(3): 643.     CrossRef
Lack of Efficacy of Ulinastatin Therapy During Cardiopulmonary Bypass Surgery
Yan Qiu, Jing Lin, Yang Yang, Jing Zhou, Li-Na Gong, Zhen Qin, Lei Du
Chinese Medical Journal.2015; 128(23): 3138.     CrossRef
Ulinastatin attenuates renal interstitial inflammation and inhibits fibrosis progression in rats under unilateral ureteral obstruction
GUO-TAO JIANG, XIAO CHEN, DONG LI, HUI-XIA AN, JUN-DONG JIAO
Molecular Medicine Reports.2014; 10(3): 1501.     CrossRef
Ulinastatin protects cardiomyocytes against ischemia-reperfusion injury by regulating autophagy through mTOR activation
JIAN XIAO, XIAOYAN ZHU, GUANGYU JI, QIAN YANG, BO KANG, JIANQUAN ZHAO, FENG YAO, LIHUI WU, XIN NI, ZHINONG WANG
Molecular Medicine Reports.2014; 10(4): 1949.     CrossRef
Ulinastatin inhibits unilateral ureteral obstruction-induced renal interstitial fibrosis in rats via transforming growth factor β (TGF-β)/Smad signalling pathways
Xiao-hua Ning, Xiao-feng Ge, Yan Cui, Hui-xia An
International Immunopharmacology.2013; 15(2): 406.     CrossRef
Protective Effects of Urinary Trypsin Inhibitor on Vascular Permeability Following Subarachnoid Hemorrhage in a Rat Model
Ning Zhou, Ting Xu, Ying Bai, Sherchan Prativa, Jia‐Zhou Xu, Kai Li, Hong‐Bin Han, Jun‐Hao Yan
CNS Neuroscience & Therapeutics.2013; 19(9): 659.     CrossRef
Ulinastatin suppresses lipopolysaccharide-induced prostaglandin E2 synthesis and nitric oxide production through the downregulation of nuclear factor-κB in BV2 mouse microglial cells
YUN-HEE SUNG, MAL-SOON SHIN, IL-GYU KO, SUNG-EUN KIM, CHANG-JU KIM, HYUN-JONG AHN, HYE-SUN YOON, BONG-JAE LEE
International Journal of Molecular Medicine.2013; 31(5): 1030.     CrossRef
Cardioprotection against ischaemia/reperfusion by vitamins C and E plus n−3 fatty acids: molecular mechanisms and potential clinical applications
Ramón Rodrigo, Juan C. Prieto, Rodrigo Castillo
Clinical Science.2013; 124(1): 1.     CrossRef
Ulinastatin attenuates oxidation, inflammation and neural apoptosis in the cerebral cortex of adult rats with ventricular fibrillation after cardiopulmonary resuscitation
Chun Lin Hu, Jin Ming Xia, Jie Cai, Xin Li, Xiao Xing Liao, Hui Li, Hong Zhan, Gang Dai, Xiao Li Jing
Clinics.2013; 68(9): 1231.     CrossRef
Combined therapy with methylprednisolone and ulinastatin in experimental autoimmune encephalomyelitis
Ya-qing SHU, Yu YANG, Yu-ge WANG, Yong-qiang DAI, Li XIAO, Wei QIU, Zheng-qi LU, Ai-ming WU, Heng-fang RUAN, Xue-qiang HU
Chinese Medical Journal.2013; 126(18): 3439.     CrossRef