Effects of sevoflurane on neuronal cell damage after severe cerebral ischemia in rats
Hee-Pyoung Park, Eun-Ju Jeong, Mi-Hyun Kim, Jung-Won Hwang, Young-Jin Lim, Seong-Won Min, Chong-Soo Kim, Young-Tae Jeon
Korean J Anesthesiol. 2011;61(4):327-331.   Published online 2011 Oct 22     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2011.61.4.327
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Sevoflurane up-regulates miR-7a to protect against ischemic brain injury in rats by down-regulating ATG7 and reducing neuronal autophagy
Zhiguo Wu, Jian Tan, Lichang Lin, Wenting Zhang, Wanqiu Yuan
Brain Research Bulletin.2022; 188: 214.     CrossRef
Mechanism underlying sevoflurane-induced protection in cerebral ischemia–reperfusion injury
Bing Chen, Minqiu Lin, Simiao Chen, Weiyan Chen, Jingmei Song, Yuyan Zhang
Open Chemistry.2021; 19(1): 417.     CrossRef
Helicobacter pyloriEradication Downregulates Cellular Inhibitor of Apoptosis Protein 2 in Gastric Carcinogenesis
Hyuk Yoon, Sang Gyun Kim, Bo Kyoung Kim, Eun Shin, Nayoung Kim, Hyuk-Joon Lee, Gyeong Hoon Kang, Hyun Chae Jung
Gut and Liver.2017; 11(1): 79.     CrossRef
Neuroprotection of Sevoflurane Against Ischemia/Reperfusion-Induced Brain Injury Through Inhibiting JNK3/Caspase-3 by Enhancing Akt Signaling Pathway
Xiang-Ru Wen, Yan-Yan Fu, Hong-Zhi Liu, Jian Wu, Xiao-Ping Shao, Xun-Bao Zhang, Man Tang, Yue Shi, Kai Ma, Fang Zhang, Yi-Wen Wang, Hui Tang, Dong Han, Pu Zhang, Shu-Ling Wang, Zhou Xu, Yuan-Jian Song
Molecular Neurobiology.2016; 53(3): 1661.     CrossRef
The effect of induced hypertension on neurological outcome in forebrain ischaemia model in rats
Yoo Sun Jung, Ye-Reum Han, Byung-Gun Kim, Ah-Young Oh, Hee-Pyoung Park, Jung-Won Hwang, Young-Jin Lim, Young-Tae Jeon
Injury.2016; 47(3): 605.     CrossRef
Preischemic Administration of Sevoflurane Does not Exert Dose-dependent Effects on the Outcome of Severe Forebrain Ischemia in Rats
Yoshihide Miura, Kaoru Kanazawa, Ikuko Nasu
Journal of Neurosurgical Anesthesiology.2015; 27(3): 216.     CrossRef
Role of the Toll-like receptor 3 signaling pathway in the neuroprotective effect of sevoflurane pre-conditioning during cardiopulmonary bypass in rats
JIN ZHOU, NAN ZHOU, XIAO-NING WU, HUI-JUAN CAO, YING-JIE SUN, TIE-ZHENG ZHANG, KE-YAN CHEN, DONG-MEI YU
Molecular Medicine Reports.2015; 12(6): 7859.     CrossRef
Combined treatment with celecoxib and sevoflurane after global cerebral ischaemia has no additive neuroprotective effects in rats
J.H. Seo, H.P. Park, Y.T. Jeon, Y.J. Lim, K. Nam, J.W. Hwang
British Journal of Anaesthesia.2013; 110(6): 988.     CrossRef
Volatile anesthetics as a neuroprotective agent
Sungsik Park
Korean Journal of Anesthesiology.2011; 61(4): 273.     CrossRef