Intravenous dexamethasone pretreatment reduces remifentanil induced cough
Mi-Suk Yu, Ji Yeon Kim, Hye Young Kim
Korean J Anesthesiol. 2011;60(6):403-407.   Published online 2011 Jun 17     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2011.60.6.403
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Low-dose lidocaine attenuates fentanyl-induced cough: A double-blind randomized controlled trial
Nuanwan Phuvachoterojanaphokin, Grit Watanaboonyongcharoen, Sarita Jinawong, Sithapan Munjupong
European Journal of Clinical Pharmacology.2022; 78(5): 813.     CrossRef
Efficacy of dezocine on preventing opioid-induced cough during general anaesthesia induction: a PRISMA-compliant systematic review and meta-analysis
Li-Xian He, Yun-Tai Yao, Ken Shao, Yuan-Yuan Zhao, Jie Ma
BMJ Open.2022; 12(4): e052142.     CrossRef

Pretreatment with Nalbuphine Prevents Sufentanil-Induced Cough During the Anesthesia Induction: A Randomized Controlled Trial

Jiang Wang, Jinjuan Duan, Qiuyue Wang, Yao Lu
Therapeutics and Clinical Risk Management.2020; Volume 16: 281.     CrossRef
Is dezocine effective and safe in preventing opioids-induced cough during general anaesthesia induction? A protocol for systematic review and meta-analysis
Li-xian He, Ken Shao, Jie Ma, Yuan-yuan Zhao, Yun-tai Yao
BMJ Open.2020; 10(6): e035691.     CrossRef
Mechanism and Management of Fentanyl-Induced Cough
Rong Chen, Ling-hua Tang, Tao Sun, Zi Zeng, Yun-yan Zhang, Ke Ding, Qing-tao Meng
Frontiers in Pharmacology.2020;[Epub]     CrossRef
A small dose of dezocine suppresses remifentanil-induced cough in general anesthesia induction: a prospective, randomized, controlled study
Rui Ma, Yu Wei, Zifeng Xu
BMC Anesthesiology.2020;[Epub]     CrossRef
Dose selection of central or peripheral administration of sufentanil affect opioid induced cough?: a prospective, randomized, controlled trial
Jiabei He, Ling Zhu, Huichen Zhu, Xinyu Gu, Peiying Li, Yuting Yang, Liqun Yang
BMC Anesthesiology.2018;[Epub]     CrossRef
The effect of combining lidocaine with dexamethasone for attenuating postoperative sore throat, cough, and hoarseness
Choon-Kyu Cho, Ji-Eun Kim, Hun-Ju Yang, Tae-Yun Sung, Hee-Uk Kwon, Po-Soon Kang
Anesthesia and Pain Medicine.2016; 11(1): 42.     CrossRef
Dezocine prevents sufentanil-induced cough during general anesthesia induction: A randomized controlled trial
Xue-Sheng Liu, Guang-Hong Xu, Qi-Ying Shen, Qing Zhao, Xin-Qi Cheng, Jian Zhang, Er-Wei Gu
Pharmacological Reports.2015; 67(1): 52.     CrossRef
The impact of prophylactic intravenous lidocaine on opioid-induced cough: a meta-analysis of randomized controlled trials
Liang Sun, Rui Guo, Li Sun
Journal of Anesthesia.2014; 28(3): 325.     CrossRef
A target-controlled infusion regimen for reducing remifentanil-induced coughs
Jong-Yeop Kim, Yun Jeong Chae, Jin-Soo Kim, Yoon-Jeong Park, Sang-Kee Min
Korean Journal of Anesthesiology.2012; 63(1): 30.     CrossRef
Should the clinical study on opioid-induced cough continue?
Jong In Han
Korean Journal of Anesthesiology.2011; 60(6): 391.     CrossRef
Effect of intravenous dezocine on fentanyl-induced cough during general anesthesia induction: a double-blinded, prospective, randomized, controlled trial
Zhen-Tao Sun, Chun-Yao Yang, Zhi Cui, Jie Zhang, Xue-Ping Han
Journal of Anesthesia.2011; 25(6): 860.     CrossRef