Spinal cord stimulation for neuropathic pain following idiopathic transverse myelitis: A case report.
Cheong Lee, Jung Ha Cho, Heon Ju Yang, Jong Hyuk Lee, Sung Chang Woo, Young Ju Kim, Dong Ho Park, Ji Hyun Chung
Korean J Anesthesiol. 2009;56(3):358-361.     DOI: https://doi.org/10.4097/kjae.2009.56.3.358
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Clinical neurorestorative treatment guidelines for neurological dysfunctions of sequels from vertebral and spinal cord lesions (CANR 2023 version)
Xiaodong Guo, Jianzhong Hu, Shiqing Feng, Xiuwei Gao, Changkai Sun, Qiang Ao, Lin Chen, Lukui Chen, Ping Zhang, Yiwu Dai, Zuncheng Zheng, Hongyun Huang
Journal of Neurorestoratology.2023; 11(3): 100070.     CrossRef